Психология на храненето е науката за това как хранителните вещества оказват влияние върху настроението и поведението на индивида. Чрез нея по научен начин се обосновава как приемът на определени храни оказва влияние върху настроението, енергията, съня, имунитета и поведенческите навици.

Диетата играе все по-важна роля в психичното здраве и благосъстоянието на индивидите в западните общества. Хората често ядат, за да облекчат чувството на тревожност или стрес, без да осъзнават, че изборът им на хранителни продукти в действителност води до по-голяма умора, стрес и неравновесие в настроението в дългосрочен план. А това е пряко свързано с диагнозата и лечението на нарушенията на психичното здраве. Напълно възможно е да бъде поставена погрешна диагноза и някое непсихично състояние да бъде определено като психично, само и единствено следствие на съвременния начин на живот и хранителния ни режим. Именно връзката между храненето и вътрешните състояния попада в полето на изучаване на хранителната психология.

Вътрешен баланс

Психологията на храненето разглежда биофизиологичните механизми, повлияни от приема на хранителни вещества, които са в основата на настроението и поведението. До този момент психологията оценяваше всички психосоциални, медицински фактори и етапи на развитие, които могат да допринесат за появата на определено настроение и/или поведение, но пропускаше храненето. А то се оказва ключова част от пъзела. Хранителната психология е изгубеното звено между психологията като наука и интегративното здраве. Тя изследва психичното здраве в контекста на хранителните потребности.

Последни публикации

  • Пловдив

Пловдивският край

Равнинните райони на Пловдивският край, Карловското и Първомайското поле са извънредно плодородни и богати на [...]